Sayın Müşterimiz;

Doğal kaynaklarımız dünya nüfusunun artması ve tüketim alışkanlıklarının değişmesi nedeni ile her geçen gün azalmaktadır.

Bu nedenle malzeme tüketimini azaltmak, değerlendirilebilir nitelikli atıkları geri dönüştürmek sureti ile doğal kaynaklarımızı verimli kullanmak zorundayız. 

Geri dönüşüm ve geri kazanım işlemi  doğal kaynaklarımızın korunması ve verimli kullanılması için son derece önemli bir işlemdir.Ayrıca  malzeme üretiminde endüstriyel işlem sayısını azaltmak suretiyle enerji tasarrufu sağlar.

Geri dönüşüm ve geri kazanım uzun vadede verimli bir ekonomik yatırımdır. Hammaddenin azalması ve doğal kaynakların hızla tükenmesi sonucunda ekonomik problemler ortaya çıkabilecek ve işte bu noktada geri dönüşüm ve geri kazanım ekonomi üzerinde olumlu etki yapacaktır. Yeni iş imkanları sağlayarak, doğal kaynaklardan yararlanma olanağı sağlayacaktır.

Tüm bunların ötesinde geri dönüşüm ve geri kazanım doğal kaynakların en verimli şekilde kullanılmasını sağlayacak, gelecek kuşaklara potansiyel kaynakların mümkün olabilen en fazla miktarını bırakabilecek en önemli katı atık yönetim biçimidir.

Firmamız Plastik Geri Dönüşüm ve Geri Kazanım, doğal kaynaklarımızın verimli kullanılması ve ülkemiz ekonomisine tekrar kazandırılması hususunda büyük bir heyecanla faaliyetine başlamış, ve bu bilincin yarattığı yüksek motivasyon ile faaliyetini sürdürmektedir.

Firmamız plastik ambalaj atıklarını, naylon hurdalarını geri dönüşüm yoluyla granül ederek, tekrar işlemeye hazır hale getirmektedir.

Hurda naylon ve plastik malzeme kendi arasında sınıflandırılarak renk ve malzeme cinsine ayrıştırılır.

Agglomer makinaları plastik film atıklarının geri dönüştürülmesi için kullanılır. Kazan içerisinde rotor ile birlikte yüksek hızda dönen bıçaklar, kazan çevresinde bulunan sabit bıçaklar vasıtası ile plastikleri ısıtarak parçalar. Parçalanan ve ısınan plastik parçacıkları az miktarda su ile şoklanarak yeniden kullanılabilir plastik haline dönüştürülür.

Geri Dönüşüm hattının ana parçası olan Granül ekstrüderi atık plastiklerden agglomer vasıtasıyla şoklanmış topak haldeki parçacıları ısı ve basınç yoluyla eritip keserek granül haline getirip yeniden kullanılabilmesini sağlar.

 

 

            

  
  
  
             www.meteoroloji.gov.tr